• language flag
LEGAL OBLIGATIONS
COMPANY LEGAL OBLIGATIONS - SEVEZO
LEGAL OBLIGATIONS

 

1. Εισαγωγή

Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται στο ενδιαφερόμενο κοινό από τη Μονάδα της Blue Circle Engineering Ltd στο Στρόβολο Λευκωσίας, Κύπρου και καλύπτει τις νομοθετικές υποχρεώσεις της εταιρίας με βάση την Κ.Δ.Π. 347/2015. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν κυρίως στις επικίνδυνες ουσίες και στη φύση των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας, που είναι δυνατόν να προκύψουν από τη δραστηριότητα της Μονάδας. Συντάχθηκε στα πρότυπα που ορίζονται από τον Οργανισμό «Health and Safety Executive» του Ηνωμένου Βασιλείου, σε ό,τι αφορά στις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στο κοινό σχετικά με Μονάδες που εμπίπτουν στην Οδηγία 2012/18/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (SEVESO III).

 

2. Στοιχεία Μονάδας

Εμπορική επωνυμία εταιρίας:

Blue Circle Engineering Limited

 Διεύθυνση:

 Ελλησπόντου 3, 2015 Λευκωσία, Κύπρος

 Υπόκειται στις διατάξεις των Κανονισμών του 2015 περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενων με Επικίνδυνες Ουσίες) - Κ.Δ.Π. 347/2015;

Ναι, θεωρούμενη μονάδα κατώτερης βαθμίδας

 Έχει υποβληθεί στην αρμόδια αρχή Γνωστοποίηση;

 Ναι

 Δραστηριότητες μονάδας:

Παραλαβή υγραερίου, αποθήκευση σε τρέιλερ, φόρτωση βυτιοφόρων οχημάτων και αποθήκευση κενών δεξαμενών προς επανέλεγχο

 

Ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης από την αρμόδια αρχή:

10 Δεκεμβρίου 2021

 Περισσότερες πληροφορίες για τη μονάδα:

Τηλ.: +357 22441415

Φαξ: +357 22441480

 info@bluecircle.com.cy

 Ηλεκτρονική πηγή πληροφοριών:

 http://www.bluecircle.com.cy/

 

 3. Πληροφορίες για τις Επικίνδυνες Ουσίες

Ονομασία

Κατηγορία Επικίνδυνων Ουσιών (Κ.Δ.Π. 347/2015)

Κύρια Επικίνδυνα Χαρακτηριστικά

 Υγραέριο

Υγροποιημένα αέρια εξαιρετικά εύφλεκτα

Εξαιρετικά εύφλεκτη ουσία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά/έκρηξη

 4.  Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας

Όλα τα σενάρια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ατύχημα μεγάλης κλίμακας με επιπτώσεις έξω από το σύνορο της εγκατάστασης, έχουν αναγνωριστεί και έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή τέτοιων ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Η Blue Circle Engineering Ltd θα προβεί στις αναγκαίες ρυθμίσεις επιτόπου, ιδίως σε συνεργασία με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας και την ελαχιστοποίηση των επιδράσεών τους.

 

 

Φύση των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας:

Διαρροή επικίνδυνων ουσιών

Φωτιά

Έκρηξη

 

 

Περιληπτικά στοιχεία των κύριων τύπων σεναρίων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας:

Έκρηξη - Οι συνέπειες μιας έκρηξης λόγω υγραερίου αναμένεται να προκαλέσουν υλικές ζημιές σε γειτονικά κτίρια εκτός της εγκατάστασης.

Φωτιά - Η διάρκειά της μπορεί να ποικίλλει από λίγα δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά ή ώρες. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί, ενώ η φωτιά μπορεί να επεκταθεί σε άλλες περιοχές, λόγω μετακίνησης και ανάφλεξης εύφλεκτου νέφους.

 Πιθανές συνέπειες των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας στην ανθρώπινη υγεία:

Άμεση επαφή με υγραέριο μπορεί να προκαλέσει ψυχρό έγκαυμα και βλάβη στα μάτια.

Πιθανή πρόκληση εγκαυμάτων μετά την εκδήλωση φωτιάς.

Πιθανοί τραυματισμοί λόγω εκτόξευσης θραυσμάτων μετά από έκρηξη.

 Πιθανές συνέπειες των ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας στο περιβάλλον:

Πιθανότητα πρόκλησης ζημιών σε κτίρια της περιοχής.

Τρόπος ενημέρωσης του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος μεγάλης κλίμακας:

Οι σειρήνες Πολιτικής Άμυνας, οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί καθώς και τα μέλη των υπηρεσιών επείγουσας ανάγκης είναι οι βασικοί τρόποι ειδοποίησης του κοινού.

Οι σειρήνες θα μεταδώσουν αυξομειούμενο σε ένταση σήμα κινητοποίησης διάρκειας δυο λεπτών. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν φωνητικά μηνύματα με σχετικές οδηγίες ανάλογα με τη φύση κάθε περίπτωσης.

Συμβουλές σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας θα δοθούν από τους τηλεοπτικούς/ραδιοφωνικούς σταθμούς (99.0 FM).

Σε περίπτωση εκδήλωσης ατυχήματος μεγάλης κλίμακας, συνίσταται στα άτομα να παραμείνουν εντός εσωτερικών χώρων και να συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.

Εάν βρίσκεστε σπίτι, κλείστε αμέσως όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και καλύψτε πιθανά ανοίγματα με ιδιαίτερη προσοχή. Τερματίστε αμέσως τη χρήση υγραερίου, σταματήστε συστήματα εξαερισμού και μην καπνίζετε.

Μην χρησιμοποιείτε τον κύριο δρόμο Λευκωσίας -Λεμεσού.

Είναι δυνατόν ένα ατύχημα μεγάλης κλίμακας να επηρεάσει άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Όχι

 

For the next Inspection of Units of Upper and Lower Levels, click here

In Case of Emergency Please Call
bell +357 22441415